Rodzaje terapii

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia grupowa w oparciu o doświadczenia społeczności terapeutycznej

Psychoterapia grupowa w oparciu o doświadczenia społeczności terapeutycznej

Przywrócenie równowagi biochemicznej

Przywrócenie równowagi biochemicznej

Eklektyczne podejście w psychoterapii

Eklektyczne podejście w psychoterapii