Eklektyczne podejście w psychoterapii

Zespół terapeutyczny naszego ośrodka bazuje na zróżnicowanych nurtach terapeutycznych, zapożyczając z nich metody i techniki adekwatne dla zindywidualizowanych potrzeb klientów. Najbliższa nam jest koncepcja systemowa rozumienia nałogu. W myśl niej uzależnienie ma charakter adaptacyjny i jest próbą “autoleczenia” z innych, złożonych problemów psychicznych naszych klientów. Wszyscy oni cierpią i próbują ten dyskomfort zmniejszyć poprzez zachowania nałogowe przynoszące im niepodważalną ulgę. Jednakże w konsekwencji tego pojawiają nie różne negatywne następstwa. Dlatego to co wydawało się lekarstwem staje się trucizną. Nasi terapeuci nie występują w roli ekspertów czy “kontrolerów” a jedynie współtowarzyszy w szukaniu bardziej konstruktywnej drogi dla subiektywnej poprawy jakości życia. Nie narzucamy celu naszej pracy-dla jednych będzie nim abstynencja, dla innych tzw. redukcja szkód. Zakładamy, że nie ma jednej drogi do powstania problemu ani jednej do jego rozwiązania. Ważne jest na jakie zmiany gotowy jest konkretny człowiek a my szukamy z nim zasobów by wcielić je w życie. Uważamy, że klasyczne metody leczenia uzależnień w Polsce są bardzo schematyczne i nie wpisują się w potrzeby wszystkich klientów. Szanujemy ich dorobek, czerpiąc to co użyteczne , zasadniczo ubogacając o elastyczne, zindywidualizowane podejście. Bierzemy pod uwagę szeroki kontekst występowania problemów, holistycznie dbając o naszych klientów w ramach interdyscyplinarnej współpracy różnych specjalistów. Poprawa komfortu ciała i “ducha”, inspiracja do dalszego rozwoju osobistego- jest tym, z czym chcemy żebyście od nas wyjeżdżali.

Rodzaje terapii

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia grupowa w oparciu o doświadczenia społeczności terapeutycznej

Psychoterapia grupowa w oparciu o doświadczenia społeczności terapeutycznej

Przywrócenie równowagi biochemicznej

Przywrócenie równowagi biochemicznej

Eklektyczne podejście w psychoterapii

Eklektyczne podejście w psychoterapii