Psychoterapia grupowa w oparciu o doświadczenia społeczności terapeutycznej

Psychoterapia grupowa w oparciu o doświadczenia społeczności terapeutycznej to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie tylko chcą popracować nad trudnościami w relacjach międzyludzkich, ale także tych dążących do samorozwoju oraz chcących zwiększyć świadomość siebie. Taki rodzaj terapii pozwala obserwować oraz uczyć się na doświadczeniach pozostałych uczestników, co zdecydowanie ułatwia zrozumienie własnych odczuć czy emocji. Polecana jest przede wszystkim dla osób, które doświadczają problemów w związkach intymnych, nie są w stanie utrzymać lub nawiązać relacji przyjacielskich, doświadczają pustki i poczucia bezsensu życia lub też odczuwają ciągły niepokój i napięcie.

Psychoterapia grupowa pozwala na stworzenie swego rodzaju społeczności wraz z jej strukturami czy wewnętrznymi zależnościami, co zdecydowanie wpływa na efekty terapii. Uczestnicy wzajemnie dzielą się swoimi historiami, otrzymując nie tylko wsparcie od pozostałych członków grupy, ale także przestając odczuwać osamotnienie w związku z sytuacją, w której się znajdują. Umożliwia to nie tylko łatwiejsze zrozumienie powodów cierpienia i frustracji czy lepsze poznanie mroczniejszych stron, własnych ograniczeń oraz nieadaptacyjnych zachowań, ale także pozwala nam zbudować poczucie bezpieczeństwa.

Psychoterapię grupową w oparciu o doświadczenia społeczności terapeutycznej możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje - pracę w grupach zamkniętych oraz w grupach otwartych. W przypadku pierwszej z wymienionych uczestnicy zaczynają i kończą terapię w tym samym czasie, natomiast w drugiej z kolei członkowie pracują cały czas, gdzie można dołączyć lub odejść w każdym momencie.

Rodzaje terapii

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia grupowa w oparciu o doświadczenia społeczności terapeutycznej

Psychoterapia grupowa w oparciu o doświadczenia społeczności terapeutycznej

Przywrócenie równowagi biochemicznej

Przywrócenie równowagi biochemicznej

Eklektyczne podejście w psychoterapii

Eklektyczne podejście w psychoterapii